Trang web này sử dụng cookie để phân tích, điều hướng và quảng cáo. Bằng việc tiếp tục duyệt trang web hoặc nhấp vào “Tôi đồng ý”, quý vị đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn bắt đầu

Chào mừng quý vị gia nhập Expedia Group! Tải bản in hướng dẫn này. Nếu sử dụng channel manager, vui lòng tải phiên bản hướng dẫn này.

Hoàn tất thiết lập tất cả loại phòng và gói giá

Thêm hoặc kiểm tra phòng mở bán trong 18 tháng đầu tiên có mức giá cạnh tranh

Đạt điểm nội dung 100%

Hoàn tất thông tin tài khoản

Tìm hiểu thêm về Partner Central

1. tnooz.com, 2011

© 2019 Expedia, Inc. Tất cả các quyền. Bí mật và độc quyền.